Školský poriadok

  1. Cez vyučovanie je možné sa pohybovať po celej budove Kreatívnej Euro Školy, prechádzať z triedy do triedy.
  2. V rámci vzdelávacieho procesu môžu mať všetci študenti nohy vyložené na svojich pracovných stoloch a môžu používať svoje mobily i svoje počítače, laptopy, notebooky a iné technické zariadenie, ktoré uľahčuje ich výuku.
  3. Pri vyučovaní je dovolené piť akýkoľvek nealkoholický nápoj a je dovolené i chrumkať, či občerstvovať nielen svoje telo, ale i ducha. V tejto súvislosti je možné navštíviť priestory Jedálne i Automatu.
  4. Vyučovanie môžete pozastaviť, keď Vás pritlačí ťarcha znalostí a budete si musieť odskočiť.
  5. Študenti nad 18 rokov môžu svoje vyučovanie spustiť i v neskorých nočných hodinách, či počas víkendov.
  6. Je dovolené žuvať, čarbať, vydávať rôzne zvuky vzhľadom k tomu, že podporujú kreativitu.
  7. Je dovolené vstúpiť do klubovne, knižnice a diskutovať v týchto priestoroch v ktoromkoľvek čase.
  8. Každý študent môže kontaktovať šéfku školy priamo, prípadne podaným podnetom, návrhom, či príspevkom na zlepšenie študentských podmienok cez úradovňu.
  9. Študentom a návštevníkom Kreatívnej Euro Školy je dovolené demokraticky sa vyjadrovať k akýmkoľvek udalostiam v etikete slušného správania sa.
  10. Intrigy, ohováranie a šikana na Kreatívnej Euro Škole sú zakázané a sú považované za hrubé porušenie školského poriadku s trestom dočasného, či úplného vylúčenia.

 

V Levoči dňa 1. 11. 2016                                                                        Ing. Andrea Hradiská PhD.

                                                                                                                Garant Kreatívnej Euro Školy