ŠÉFOVŇA

Príhovor šéfky KEŠ

Ako naznačuje názov – ocitol si sa na stránkach virtuálnej školy, ktorú sme nazvali Kreatívna Euro Škola. A hoci už nie sme v dobe tzv. KEŠu, tento projekt si dal za cieľ premeniť pohľad klasického školstva očami kreatívnych ľudí. Nie, nesuplujeme tradičné školstvo. Rozhodli sme sa ako rodičia a tiež bývalí učitelia dať priestor pre sebarealizáciu deťom, ako aj tínedžerom, ich rodičom a priateľom. Jednoducho všetkým, ktorí veria, že ísť za svojimi snami sa oplatí. V spolupráci s učiteľmi našich škôl máme chuť spoločne podporovať kreativitu, ktorá je v každom z nás, len ju treba znovu objaviť. V Kreatívnej Euro Škole dávame priestor pre diskusiu v klubovni, ako aj možnosť prelistovať si v  literatúre z našej dielne v priestoroch knižnice a pod.  Rovnako však ponúkame niektoré platené programy, ktoré majú za cieľ osobný rozvoj človeka, a ktoré budeme časom postupne dopĺňať.

 Za nosné v tejto škole považujeme samozrejme učenie tímovej spolupráce a kreatívneho vedenia, ale pripravujeme i program zameraný na tzv. finančnú gramotnosť. Ako rodičia totiž vnímame, že tradičné školstvo nemá dostatočný priestor pripraviť naše deti na reálny život, v ktorom sa po opustení školských lavíc ocitnú. Veríme, že naša škola sa postupne zaplní nielen študentmi, ale aj priateľmi, či spriaznenými dušami, ktorí nám pomôžu dobudovať ďalšie poschodia tohto virtuálneho kreatívneho prostredia s troškou vtipu a humoru, či jednoducho kreatívneho uvoľnenia.

Kontakty

+421 903 449 327

info@kreativnaeuroskola.eu