TRIEDA KEŠU

Triedna učiteľka: Andrea Hradiská

Práve prebieha riaditeľské voľno

Kontakt na triednu učiteľku

+421 903 449 327

andrea.hradiska@kreativnylider.eu